В този модул ще откриете финалните изпитни задачи и тест за завършването на курса.

В този модул ще откриете основна информация за начина на провеждане на обучението, график на занятията и изискванията за приключване. Също така ще намерите и указания за работата със системата и с модула за Виртуална класна стая.

Този модул представя основните понятия и умения, свързани с използването на компютри, създаването и управлението на файлове, мрежите и сигурността на данните.

Основните теми от този модул са:
ИКТ, Хардуер, Софтуер и лицензиране, Включване и изключване, Работен екран и икони, Работа с прозорци, Инструменти и настройки, Създаване на текстов документ, Принтиране, Основни понятия, Организиране на файлове и папки, Съхранение и архивиране, Основи понятия, Мрежови достъп, Защита на данни и устройства, Зловреден софтуер, Здраве и зелени ИТ

Този модул съдържа основните понятия и умения за работа с текстообработваща програма, създаване на писма и документи.

Основните теми от този модул са:
Работа с документи, Улеснения при работата с документи, Въвеждане на текст, Избор и редакция на документ, Символи, Абзаци (параграфи), Стилове, Създаване на таблица, Форматиране на таблица, Графични обекти, Подготовка, Изготвяне, Настройки на страницата, Проверка на правописа и печат.

Този модул съдържа основните понятия и умения, свързани с разбирането на понятието електронни таблици и демонстриране на способност за работа с тях.

Основните теми в модула са:
Работа с електронни таблици, Улеснения при работата с електронни таблици, Въвеждане и селектиране на данни, Редактиране и сортиране, Копиране, преместване, изтриване, Редове и колони, Работни листове, Аритметични формули, Функции, Числа и дати, Съдържание, Подравняване, ефекти за очертанията на клетките, Създаване на диаграми, Редактиране на диаграми, Настройка на страниците, Проверка и печат.

Този модул съдържа основните понятия и умения, свързани с Интернет сърфиране, ефективно търсене на информация, онлайн комуникация и използване на електронна поща.

Основните теми в този модул са:
Основни понятия, Сигурност, Работа с уеб-браузер, Настройки, Отметки (Bookmarking), Дейности в WWW, Търсене, Критична оценка, Защита на данните, Виртуални общества, Средства за комуникация, Електронна поща, Изпращане на електронно съобщение, Получаване на електронно съобщение, Настройки, Организиране на електронната поща, Работа с календари